Sveti Ilija

Индекс на артикл

Црквата Христова ( I дел )

На самиот почеток ќе разјасниме некои поими: што е Црква, зошто е таа Една, Света, Соборна и Апостолска, кои се нејзините членови, кој раководи со

животот на Црквата, и што е тоа заедница на Светите?

Црквата е дом Божји соѕидан врз темелот на апостолите и

пророците, каде аголен камен е самиот Господ Исус Христос, врз Кого целата зграда, стројно зглобена прераснува во свет

храм на Господа ( Еф. 2.2021)

Црквата е Божја фамилија/​семејство создадена со збор, со дело и крвта на Исуса Христа, а раководена и вдахновена од Светиот Дух како што ни вели Светото Писмо: “ Jас ќе го помолам Отецот, и Он ќе ви даде друг Утешител за да биде со вас довека; Духот на Вистината, Кого ќе го испрати Отецот во Мое име, Он ќе ве научи на се што Јас ви реков”

( Јн. 14. 16,26 ) Господ тоа Свое ветување го исполни во педесетиот ден по воскресението ( во недела ) ( Дела ап. 2.-14).

Црквата е Една. Затоа што Таа е едно духовно тело со една глава, Исус Христос “ и Него Го постави над се за Глава на цркватач Која е тело НеговоЌ ( Еф. 1.2223); и со еден Дух Свети кој живее во Неа ( Еф. 4.46; Флпј. 1.27).

Црквата е Света, бидејќи Таа е осветена со светоста на Нејзиниот Основач, Исус Христос, а Нејзината цел е да ги освети луѓето ( Еф. 5.2327; Рим. 11.16). Света е затоа што во Неа пребива Духот Свети; Света е по учењето за Светите Тајни.

Соборна е затоа што таа не е ограничена ниту со простор ниту со време ниту со раса ни со јазик. Таа се обраќа на целиот човечки род. Воскреснатиот Господ Исус Христос ги упатил Своите апостоли: “Одете и научете ги сите народи…”( Мт. 28.19; Евр. 12.2224).

Црквата е и Апостолска, заради тоа што Духот, учењето и дејноста се запазени во Црквата. Taa мора во потполност да им се потчинува на апостолите затоа што нив ги има избрано Самиот Христос лично и им дал власт да говорат во Неговото име. ( Јн. 15.27ч Гал. 17).

Што се однесува до нејзиниот ерархиски (свештен) поредок, тоа е желба на Самиот Господ Исус Христос: Тој – Глава; органи – апостолите и нивните наследници — епископите со свештениците и ѓаконите, а органи на телото – верниците. Тоа е волја Божја и за нас таа е Амин. Значи во Црквата Христова немаат сите иста улога или служба. На тоа не упатува и Светото Писмо: “ И едни од вас Бог постави во Црквата прво апостоли, второ пророци, трето учители; потоа даде дарби за чудеса и исцелување; па застапници, управници и луѓе што зборуваат на разни јазици. Та сите ли се апостоли? Сите ли се пророци? Сите ли се учители? Сите ли се чудотворци? .…”(1Кор. 12.2830). Да се споредат и овие напоредни места: (Еф. 4.11ч Тит. 1.59ч Рим. 12. 48ч Дел. Ап. 20.2830ч Флпј. 1.1ч 1Тим. Гал.3).

Според тоа, Црквата е голем, жив духовен организам, кој св. апостол Павле го споредува со човечко тело и неговите органи. Глава на тој духовен организам и тело (Црквата) е токму Господ Исус Христос.” И Oн е глава на телото, Црквата…” ( Кол. 1.18,24ч Еф. 1.2223ч 5.23); А членови на Црквата се органите од телото, “ Зар не знаете дека телата ваши се Христови членови? “ (1Кор. 6.15); “ вие сте телото Христово, а поодделно – членови.” (1Кор. 12. 1227).

1775 Bris­tol Road West
Mis­sis­sauga Ontario L5M 2Y5 Canada

1 (905) 82180550

moc@​st-​ilija.​ca

Дома Ризница Црквата Христова ( I дел )