Sveti Ilija

Индекс на артикл

Na praznikot na Sveti Kiril i Metodij vo crk­vata na Presveta Bogorod­ica — Kamen­sko vo Ohrid be{e odr\ana i arhiere­jska Liturgija, na koja {to slu\el patri­jarhot Moskovski Alek­sij, vo soslu\enie so patri­jarhot Srp­ski Ger­man i Arhiepiskopot Ohrid­ski i Mit­ro­polit Make­don­ski Dositej. Ova bilo prvo soslu\uvawe na poglavarot na MPC so poglavari na drugi avtoke­falni Crkvi.
Vo 1966 god­ina odnosite so SPC pov­torno se vlo{uvaat. Po novonas­ta­natite nedo­razbi­rawa i sudiri, Sve­tiot Sinod na MPC na 17 juli 1967 god­ina vo Ohrid go svikuva Tre­tiot crkovno-​naroden sobor, i na sve~enata sed­nica vo ohrid­skata crkva na Sveti Kli­ment Ohrid­ski ja pro­glasuva Make­don­skata Pravoslavna Crkva za AVTOKE­FALNA. ~inot na pro­glasu­vaweto na avtoke­fal­nosta na Make­don­skata Pravoslavna Crkva e sovr{en na Sve­tata Arhiere­jska Liturgija, otslu\ena vo crk­vata na Sveti Kli­ment Ohrid­ski na 19 juli 1967 god­ina, od strana na Sve­tiot Arhiere­jski Sinod na MPC. To~no 200 godini po nejzinoto ukin­u­vaweto od strana na turskiot sul­tan.
Diecezata na Make­don­skata Pravoslavna Crkva ne se pro­tega samo na podra~jeto na Make­don­skata dr\ava, tuku i vo crkovnite op{tini nad­vor od granicite na Repub­likata.
Spored to~kata 17 od Obrazlo\enieto na Odlukata za avtoke­fal­nost, Make­don­skata Pravoslavna Crkva kako admin­is­tra­tiven del od ednata, Sveta, Soborna i Apos­tol­ska Crkva, ḱe gi ~uva Sve­toto Pismo, Sve­toto Predanie, apos­tol­skite Prav­ila i propisite na vse­len­skite i pomes­nite Sobori i ḱe se rakovodi soglasno so niv i so Ustavot na Make­don­skata Pravoslavna Crkva.
Mole­jḱi se smireno za drugite, Make­don­skata Pravoslavna Crkva sekoga{ ḱe se pot­pira na molitvite, blagoslovot i vrz pomo{ta na postarite sveti ses­trin­ski i pomesni pravoslavni Crkvi.

1775 Bris­tol Road West
Mis­sis­sauga Ontario L5M 2Y5 Canada

1 (905) 82180550

moc@​st-​ilija.​ca

Дома Историја Историја на МПЦ